Carlos Belvis Moll

Arquitecte Tècnic

  • Patologies i Estudis Estructurals de construccions
  • Certificació i qualificació energètica dels edificis
Va estudiar a: Escola Politècnica Superior de l'Edificació de Barcelona (EPSEB – UPC)

Va finalitzar els estudis d’arquitectura tècnica a l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (EPSEB – UPC). L’any 2.007, es va especialitzant-se en la branca de “Edificació Existent”. El seu projecte final de carrera va estudiar l’adaptació de les solucions de l’arquitectura tradicional al nou canvi normatiu que ha suposat el Codi Tècnic de l’Edificació.

Des de llavors ha seguit ampliant els seus coneixements tècnics amb una especial èmfasi en l’estudi i la intervenció al parc d’edificació existent. En aquest sentit, va cursar durant l’any 2.008 el Postgrau de Patologies i Estudis Estructurals de construccions existents en el Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATEEB). Així mateix ha realitzat diversos cursos entre els quals caldria destacar: Casos Pràctics de Dictàmens Pericials (2.007); Prest: Mesuraments, pressupostos i certificacions (2.008); Projecte de Rehabilitació (2.009) i Certificació i qualificació energètica dels edificis (2.010); i ha assistit a diverses Jornades Tècniques de productes de la construcció com STO, ULMA, SIKA, KEIM i FAKOLITH.

Tornar