Manual de Bastides

Normativa Metropolitana

Aquest manual, publicat pel Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona (CAATEEB), així com l’Associació Catalana d’empreses de Bastides (ACEBA), ofereix els paràmetres que han de complir les bastides en la seva instal·lació i senyalització en via pública.

En la majoria de rehabilitacions de façanes dels edificis és necessària la instal·lació de bastides ocupant part de la via pública. Amb aquest motiu, i donades les diferents condicions de les façanes i dels propis vials, es recullen en el manual les diferents tipologies a les quals es poden ajustar les instal·lacions de les bastides garantint la correcta mobilitat i accessibilitat.

Tornar