Protecció de Dades

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, MATEO ARQUITECTURA, format per MATEO ARQUITECTURA de J.MATEO, S.L, informa a l’usuari que totes les dades de caràcter personal que ens proporciona a través de la web són incorporats en els corresponents fitxers, creats i mantinguts sota la responsabilitat de les societats de MATEO ARQUITECTURA amb la finalitat de gestionar les seves sol·licituds o tramitar l’enviament d’informació sol·licitada, dins de les legítimes finalitats de l’entitat.

Les societats de MATEO ARQUITECTURA garanteixen la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquests són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix l’article 9 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i que regula amb detall el Reial decret 1720/2007. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en les societats de MATEO ARQUITECTURA eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

L’usuari podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició, al tractament de les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions prevists en la LOPD. Per exercitar tals drets, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres a MATEO ARQUITECTURA, AVD/ PARAL·LEL, 21, 2º 2ª 08025 Barcelona