Ajuts per a la rehabilitació 2016

Ajudes 24-03-2016

Des de l’1 de març i fins el 31 de Desembre de 2016, està oberta la convocatòria d’Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i edificis.

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. A causa d’això, des del “Consorci de l’Habitatge de Barcelona” s’impulsa una nova convocatòria d’Ajudes a la Rehabilitació accent especial a l’interior dels habitatges, prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a més de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic.

El manteniment deficient dels habitatges afecta negativament la salut dels veïns i veïnes, i contribueix al deteriorament dels edificis, el que provoca la pèrdua de qualitat de l’espai públic i, per tant, de qualitat de vida de la comunitat. És per això, que el “Consorci de l’Habitatge de Barcelona” impulsa aquesta nova convocatòria.

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

El president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici. En el cas de rehabilitacions d’interiors d’habitatges ho pot sol·licitar el propietari o el llogater amb autorització del propietari. Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per facilitar el procés.

Quin és el termini?

A partir de l’1 de març i fins al 31 de desembre del 2016.

Quines condicions cal complir?

 • Edificis destinats majoritàriament a habitatge, anteriors a l’any 1991, excepte per a les obres de millora de l’accessibilitat i per a actuacions d’eficiència energètica.
 • L’acord de la comunitat de propietaris, en el cas d’obres en edificis.
 • Les obres no es poden iniciar abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o la llicència d’obres. Les obres s’iniciaran en un termini màxim de 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Quins són els programes i les subvencions?

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin els habitatges i/o edificis com ara:

 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges.
 • Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic.
 • Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic.
 • Accessibilitat: instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin.
 • Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns.
 • Ajudes específiques.

Feu un comentari