Informació General

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest espai web:
Titular: MATEO ARQUITECTURA SLPU.
Adreça: AVD. Paral·lel 21, 2º2º 08004 Barcelona.
E-mail: info@mateoarquitectura.com
Telèfon: 93 441 77 77 – Fax: 93 441 71 34
N.I.F: B-639 500 00
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Fulla B-312160, Foli 0071, Tom 37941, Inscripció 1º

Propietat Intel·lectual

Els continguts de l’espai web (URL), tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de mateo arquitectura i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.
Mateo arquitectura és i titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàloga que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Asi mateix, queden reservats en favor de mateo arquitectura tots els drets sobre qualssevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s’incorporessin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu: aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web: l’arquitectura de navegació, els codis font de les pàgines web, imatges, enregistraments, tecnologia, logotips i signes distintius.
Mateo arquitectura es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu web, així com la seva configuració o prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Reserva de Drets

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:
Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé Mateo Arquitectura o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.).

Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

Mateo arquitectura es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos. Mateo arquitectura no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva Propietat diferent de la qual expressament es detalla en la present clàusula.

Llicencia d’enllaços: Tot enllaç de tercers a aquest web haurà de ser-ho a la seva pàgina principal o d’entrada.
Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el Lloc Web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de Mateo Arquitectura. L’usuari no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut de l’espai Web, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços assemblats (“link inline”) de les pàgines de Mateo Arquitectura.

No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines de l’espai Web.
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratòrias sobre el Lloc Web, Mateo Arquitectura o qualsevol de les propietats Mateo Arquitectura i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que Mateo Arquitectura col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a mateo arquitectura, excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix enllaç o aquelles altres Propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per mateo arquitectura.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts o serveis.
Mateo arquitectura es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:
Queda expressament prohibit:

  1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de mateo arquitectura.
  2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) de mateo arquitectura o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  5. L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels quals s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.