Inspecció Tècnica d’Edificis i Certificat d’Aptitud de l’Edifici

Certificats 24-03-2016

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent i que dóna lloc al corresponent informe sobre l’estat de l’edifici (IITE). L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE), descriu les…

Llegir més

Certificació d’Eficiència Energètica d’Edificis Existents

Certificats 01-06-2013

Què és el Certificat Energètic en Edificis existents? Es tracta d’un document que descriurà l’eficàcia d’un immoble pel que fa al consum d’energia mitjançant una etiqueta assimilable a les dels electrodomèstics, classificant els habitatges segons el consum des de la A (major categoria) fins a…

Llegir més

Cèdules d’habitabilitat, nou Decret 141/2012

Certificats 03-11-2012

En fecha 3 de noviembre de 2012, entró en vigor el Decreto 141/2012, derogando al 55/2009 sobre las condiciones de habitabilidad de los viviendas y la cédula de habitabilidad. Desde MATEO ARQUITECTURA, le gestionamos la cédula de habitabilidad desde la inspección de la vivienda hasta el trámite a la Generalitat de Cataluña, haciendo un Servicio Integral.

Llegir més