Criteris d’Ecoeficiència en Edificació – Decret 21/2006

Normativa Autonòmica

Amb la finalitat de regular, d’una manera sostenible, les maneres de concebre, dissenyar, construir i utilitzar els edificis, des d’un punt de vista de sostenibilitat ambiental, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 21/2006.

En aquest decret, s’especifiquen diverses mesures dirigides a:

  • Potenciar l’ús de fonts d’energia renovables en el consum de l’edificació amb la finalitat de reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera, de les quals un 40% provenen de l’ús i construcció dels edificis.
  • Racionalitzar el consum i potenciar la reutilització de l’aigua aprofitable, amb la finalitat de frenar el progressiu augment del consum de l’aigua i el balafiament d’aquest recurs.
  • Contemplar en tots els projectes d’edificació s’integrin criteris, sistemes constructius, tecnologies i mesures que facin possible un desenvolupament sostenible de l’edificació.

Tornar